Wystawy & akcje

2023 JAZDÓW

O rzut kamieniem - Przejścia

Wystawa w Rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie to kontynuacja dialogu artystycznego, którego tematem są: rdzenność, tożsamość, kobiecość, praca, świętowanie i uświęcanie. Publiczność została zaproszona do włączenia się w uroczysty korowód z tkaninami, wspólne wprowadzenie prac do domku na Jazdowie oraz odczytanie znaczenia tworzonej przestrzeni, poprzez nadanie pracom tytułów.

fot. Hubert Pielas

2022 OROŃSKO

Czerwona ziemia...O rzut kamieniem

Spotkanie zorganizowane w 2022 w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zostało zaprojektowane jako tworzenie kolejnej wspólnej akcji, z uwzględnieniem specyfiki miejsca. Wystawę poprzedziło spotkanie z kobietami orońskimi, nawiązujące do pradziejowej przeszłości obszaru sąsiedztwa.
W Parku Rzeźby zaaranżowane zostało działanie, polegające na wspólnym ozdobieniu sztandarów jedwabnych dekoracyjną frędzlą. Efekty tego spotkania zostały później zaprezentowane na wystawie w galerii Domu Rzeźbiarza w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
W wydarzeniu udział wzięły kobiety z Klubu Senior + w Orońsku

2021 NARUSZEWO

Czerwona ziemia

Wystawa „Czerwona Ziemia” odbyła się w Naruszewie w 2021 roku. Prezentacja prac została zaaranżowana w remizie strażackiej, czyli przestrzeni funkcjonującej poza tradycyjnym obiegiem galeryjnym, jednak ściśle związanej ze współczesnym rozwojem kultury wsi. Do wydarzenia zaproszono muzykantki – Wiesławę Gromadzką, Katarzynę Rosik i Katarzynę Zedel.

2021 OMIĘCIN

Akcja Czerwona ziemia

Kontynuacją wystawy „Punkt wyjścia” była akcja artystyczna „Czerwona Ziemia” zorganizowana w Omięcinie. Jednym z elementów spotkania była wędrówka z jedwabiami w formie sztandarów, do której zaproszono lokalną społeczność. Wyjście z jedwabnymi proporcami, przedstawiającymi wizerunki fartuszków roboczych było próbą „uwznioślenia” a nawet uświęcenia pracy i historii kobiet, które je nosiły. Rezultatem wydarzenia jest również film „Czerwona Ziemia”.

W akcji udział wzięli:

Wiesława Gromadzka, Bogusława Lisek, Dariusz Maj, Henryk Niewadzisz, Piotr Piasta, Hubert Pielas, Marzena Pielas, Danuta Rejczak, Teresa Stępień, Patrycja Rozłucka-Wasik, Krzysztof Wasik, Katarzyna Zedel

2020 RZUCÓW

Punkt wyjścia

Wystawa zatytułowana „Punkt wyjścia” odbyła się 18.10.2020 w siedzibie Fundacji „We dworze”, w Rzucowie i była pierwszym wspólnym działaniem Joanny Dziewanowskiej-Stefańczyk i Marty Łabęckiej. Prace przedstawione na wystawie związane były z miejscami ich dzieciństwa– leżącymi na Mazowszu wsiami Naruszewo i Omięcin. Są one inspiracją a zarazem symbolicznym punktem wyjścia twórczości dla obu artystek.

fot. Hubert Pielas

Kolektyw

Kolektyw „O rzut kamieniem” tworzę z Martą Łabęcką. Początki naszej działalności to październik 2020 roku i wystawa „Punkt wyjścia” w siedzibie Fundacji „We Dworze” w Rzucowie. Bardzo ważny jest dla nas kontekst i miejsce. Do tej pory nasze działania odbywały się na wsi, gdzie naszym zdaniem zaangażowanie społeczności do obcowania ze sztuką ma duże znaczenie edukacyjne. W tej chwili w obszarze naszych zainteresowań są takie tematy jak: rdzenność, tożsamość, kobiecość, praca i świętowanie. Interesuje nas organizacja wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, połączonych z aktywizacją lokalnej społeczności. Często organizujemy wystawy i spotkania w przestrzeniach funkcjonujących poza głównym obiegiem galeryjnym.