Obraz z cyklu Cienie

Grafika z cyklu Cienie

Cienie

Singer

Cienie

Brama

Grafika z cyklu Cienie

Cienie z mozaiką

Martwa natura z konikami

Grafika z cyklu Cienie